Միացեք մեզ

Նվիրաբերեք

Մենք ողջունում ենք Ձեզ միանալու մեր աննախադեպ շարժմանը, որի նպատակն է փոխել Հայաստանի ապագան եւ մեծ ազդեցություն թողնել Հայկական աշխարհում։

Ձեր ներդրումը IDeA հիմնադրամի նախաձեռնություններում եւ ծրագրերում թույլ կտան կյանքի կոչել հայ ազգի բարգավաճման ձգտումները։ Աջակցելով որեւէ կոնկրետ նախագիծ կամ հիմնադրամին ամբողջությամբ՝ Դուք կիսում եք մեր տեսլականը և օգնում մեզ իրականացնել սոցիալ-տնտեսական զարգացման և գլոբալ ազդեցության մեր առաքելությունը։

Նվիրաբերել հիմա

Անկանխիկ փոխանցում կատարելու ցանկության դեպքում, խնդրում ենք կապ հաստատել հետևյալ հասեցով`

[email protected]

Անձնական/Վճարահաշվարկային տվյալներ

Խնդրում ենք կարդալ և ծանոթանալ Դրույթներին ու Պայմաններին

Ես համաձայն եմ գումար փոխանցել «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» Բարեգործական Հիմնադրամին (IDeA) որպես նվիրաբերություն, որը կօգտագործվի սույնով նշված նախագծի/նպատակի համար։

Ես համաձայնվում եմ, որ IDeA հիմնադրամը մշակի իմ անձնական տվյալները՝ օրենքին չհակասող ցանկացած ձևով՝ ըստ այս ծանուցման, որին ես սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը։ Մասնավորապես, ես համաձայն եմ, որ IDeA հիմնադրամը տեղադրի իմ անունը՝ որպես նվիրատու, իր կայք էջում, սոցիալական ցանցերում և հրապարակումներում, և փոխանցի իմ անձնական տվյալները IDeA-ի հետ փոխկապակցված անձանց։ Այս համաձայնությունը տրվում է անորոշ ժամանակով, եթե ես չվերացնեմ այն ավելի վաղ՝ դրա մասին տեղեկացնելով IDeA-ին։

Անձնական տվյալները մշակվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, Եվրոպական Միության № 2016/679՝ Անձնական տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգին (ըստ կիրառելիության) և Ձեր համաձայնությանը համապատասխան։

Դուք միշտ կարող եք դիմել՝ խնդրելով ուղղել կամ ոչնչացնել անձնական տվյալները, դադարեցնել դրանց մշակումը կամ տրամադրել ցանկացած տեղեկատվություն անձնական տվյալների մշակման համար։ Եթե Դուք ցանկանում եք բողոք ներկայացնել առ այն, թե ինչպես է IDeA մշակում Ձեր անձնական տվյալները կամ ինչպիսի ընթացք է տրվել Ձեր հարցմանը, Դուք իրավունք ունեք բողոք ներկայացնել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեով՝ [email protected]