ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱԿԱՐԳ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՒՄ ԽԱՌԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐ

Որոշակի առանցքային ոլորտներում ազդեցիկ, ողջամիտ և ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ներդրումները կարող են բացահայտել Հայաստանի աճի ներուժը և խթանել ներառական, կայուն զարգացումը: Հիմնական ոլորտների և աշխարհագրական տարածքների համադրությունը հնարավորություն կտա մշակելու ծրագրային կլաստերներ՝ սիներգիաների և մասշտաբային տնտեսությունների շնորհիվ ավելի մեծ ազդեցությունների հասնելով:

Մենք նպատակ ունենք Հայաստանում հավակնոտ և համարձակ խարսխային նախագծերի և ներդրումային հնարավորությունների պորտֆելի միջոցով օգտվելու ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրներից և կայուն ազդեցություն ունենալու Հայաստանի հասարակության և տնտեսության վրա: Յուրաքանչյուր նախագիծ նախատեսված կլինի ձևավորել փոխազդեցության յուրահատուկ էկոհամակարգ ձևավորելու կամ որպես զարգացման տարբեր նախաձեռնությունների աջակցության հարթակ ծառայելու համար: Շղթայական ռեակցիայի միջոցով դրանք պայմաններ կստեղծեն այլ մարդկանց և կազմակերպությունների կողմից նոր նախաձեռնությունների ի հայտ գալու համար և դրանով իսկ կդառնան զարգացման կատալիզատոր տարածաշրջանի, երկրի և ամբողջ ազգի մակարդակով:

Կլաստերային ծրագրերի հիմնական հատկանիշներն են.

  • ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՇՏԱԲԸ և ՏԵՍԱԿԸ: կլաստերային ծրագրերը կպահանջեն լայնածավալ կապիտալ ներդրումներ` առաջնային նպատակ ունենալով հետագա ներդրումների համար ստեղծել նպաստավոր միջավայր
  • ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀՈՐԻԶՈՆ: խարսխային ծրագրերը կիրականացվեն 20-25 տարվա ներդրումային հեռանկարով և հիմնականում կլինեն առաջամարտիկ, ինչն, ըստ էության, նշանակում է բարձր ռիսկերի առկայություն՝ ըստ շուկայի փոքր չափի, չապացուցված հայեցակարգի, նոր ոլորտի կամ այլ պատճառներով
  • ՏԵՂԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ: կլաստերային ծրագրերի և դրանց խարսխային նախագծերի մշակումն ու իրականացումը կպահանջեն էական կայուն տեղական գիտելիքներ և իրատեսություն, ինչպես նաև ֆինանսական կառուցվածքի և նախագծերի մշակման փորձ
  • ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՓՈՐՁ: քանի որ խարսխային նախագծերի նպատակը լինելու է նաև նոր չափանիշնների մշակումը, հնարավոր չէ դա իրականացնել ցածր արժեքով, բայց ձեռք բերել ամենաբարձր որակը, ինչը, համեմատած համանման տեղական նախագծերի հետ, կարող է հանգեցնել ավելի մեծ ծախսերի:

Հաջորդող էջերում ցուցադրվող կլաստերային ծրագրերը մեր զարգացման խողովակաշարի նպատակն ու «շինանյութն» են:

ՏԱԹԵՎԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

Տաթևի հարավային զբոսաշրջային հանգույցը ռազմավարական ծրագիր է, որը միտված է Տաթևը դարձնելու հարավային Հայաստանի զբոսաշրջային կենտրոն՝ խթանելով Սյունիքի մարզի տնտեսական ներուժի իրացումը: Վերջինս ձգտում է Տաթևը մեկօրյա ուղևորության վայրից վերածելու զբոսաշրջության խոշոր հանգույցի, որտեղ մարդիկ կարող են երկուսից հինգ օր անցկացնել՝ բացահայտելով ամբողջ հարավային Հայաստանը (Գորիս, Սիսիան, Կապան, Մեղրի և Վայոց Ձոր): Նախագիծը փոխակերպող ազդեցություն կունենա ոչ միայն հարավային Հայաստանի, այլև երկրի զբոսաշրջության ամբողջ հատվածի վրա:

«ՏԱԹԵՎԻ ԴԱՐՊԱՍՆԵՐ» ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

կստեղծի հանրային ժամանցի անզուգական կենտրոն բոլոր տարիքի մարդկանց համար՝ ներառելով տեղեկատվական և ցուցահանդեսային կենտրոն, հյուրանոցներ, ամֆիթատրոն և փառատոնի տարածքներ:

«ՏԱԹԵՎ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԸ

միտված է ճանաչելու և պահպանելու Որոտանի կիրճի և հարակից տարածքների բնական էկոհամակարգերի եզակի կենսաբազմազանությունը, ինչպես նաև պահպանելու պատմամշակութային վայրերը։

ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԼՔՎԱԾ ԳՅՈՒՂԵՐԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ

նպատակ ունի ուսումնասիրելու տեղական ժառանգությունը, բացահայտելու յուրաքանչյուր գյուղի յուրահատկությունները և այդ գործոնները վերածելու հաջողակ զբոսաշրջային պրոդուկտի:

ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԳԵՏԱՓՆՅԱ ՇՐՋԱՆ

Զարգացման ծրագիրը նպատակ ունի Դիլիջանը դարձնելու գրավիչ, էկոլոգիապես մաքուր և հարմարավետ վայր` աշխարհի բոլոր ծայրերից այցելող մարդկանց ապրելու, աշխատելու, սովորելու, շրջագայելու, գնումներ կատարելու և ճաշելու համար: Շրջանի համար ստեղծված գլխավոր հատակագիծը և գոտեվորման ուղեցույցները կենտրոնացած են հետիոտնի փորձի, պատմական պահպանության և առողջ քաղաքային ապրելակերպի վրա` ամբողջ քաղաքի ապագա զարգացման համար ստեղծելով նախադեպ և երթուղի: Յուրաքանչյուր նախագիծ դիտարկվում է ինքնուրույն՝ նպատակ ունենալով ամբողջականորեն ներառելու զարգացման տեսլականը, պահպանելու քաղաքի մշակութային և պատմական ժառանգությունը և Դիլիջանը վերածելու համաշխարհային մակարդակի կրթական, մշակութային, զբոսաշրջային, առողջության և հանգստի կենտրոնի:

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ և ԿՈՆԳՐԵՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

հանգստի և կորպորատիվ զբոսանքների համար

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ՃԵՄՈՒՂԻ

զբոսանք Աղստև գետի երկայնքով, որը կներառի հանդիպումների և շփման համար հասարակական տիրույթի նոր տարածքներ

ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԼՃԻ ՏԵՂԱՆՔԸ ԵՎ ՀԱՄԵՐԳԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԸ

տեղական և տարածաշրջանային խոշոր միջոցառումների հյուրընկալման համար

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳԻ`

հանրային հանգստի և ժամանցի համար անվտանգ տարածքներով

ԴԻԼԻՋԱՆՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԼԱՍՏԵՐ

Դիլիջանում կրթական կլաստերը ռազմավարական ծրագիր է, որը փոխակերպող ազդեցություն կունենա Հայաստանի կրթական համակարգի վրա և կդառնա ուսուցման գերազանցության և կրթական նորարարության տարածաշրջանային կենտրոն: Ծրագիրը բաց հարթակ է կլաստերի բոլոր բաղադրիչների միջև փորձի փոխանակման համար, ինչպես նաև կրթական նորարարությունների նախագծման և իրականացման մեթոդաբանական կենտրոն է:

Կատարողական արվեստի միջազգային կենտրոնը կրթական կլաստերի հանդիսատեսին կտրամադրի երաժշտական, թատրոնի և պարային ներկայացման համար նախատեսված տարածքներ՝ միաժամանակ նպատակ ունենալով Դիլիջան քաղաքում համաշխարհային կարգի կանոնավոր մշակութային միջոցառումների և փառատոնների կազմակերպման համար դառնալու նվագախմբային, ասմունքային, խմբային կատարումների և մյուզիքլների համար նախատեսված միջազգային առաջատար համերգային տարածք։

ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

Դիլիջանի առողջապահական հանգույցը Հայաստանը առողջ ապրելակերպի պահպանման տարածաշրջանային հանգույց դարձնելու ռազմավարական ծրագիր է` կենտրոնանալով առողջության և առողջ ապրելակերպի, երկարակեցության, հակածերացման, առողջության վերականգնման և հանգստի վրա:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԿԸ

կառաջարկի կրթության, ժամանցի, հոգեբանության և հեռավար աջակցությամբ տրամադրվող եզակի, ամբողջական, ընտանիքակենտրոն խնամքի մոդել` ընտանիքների համար լրացուցիչ արժեք ստեղծելու նպատակով:

ԿԱՊՈՒՅՏ ԳՈՏՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԿԸ

քաղաքային բնակության աննախադեպ մոդել է, որը մարտահրավեր է նետում այն ավանդական մտածուղությանը, որ բարվոք առողջության կարելի է հասնել միայն հարուստ համայնքներում:

ՀԱԿԱԾԵՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ

լինելու է գերժամանակակից բժշկական տեխնոլոգիաների վրա հիմնված համաշխարհային կարգի բժշկական և առողջարանային հանգստավայր։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍ

Ոչ մի կազմակերպություն չի կարող միայնակ առաջ մղել նորարարությունը: Նորարարությունը տարիների, նույնիսկ և տասնամյակների ընթացքում բազմաթիվ ներդրողների համահեղինակության, համագործակցության և գաղափարների փոխանակման պատմություն է։ Դրա լույսի ներքո նորարարությունը աստիճանաբար սահմանվում է այնպիսի տարածքներում, որոնք թույլ են տալիս մարդկանց հավաքվել գաղափարներ փոխանակելու և համատեղ աշխատելու համար՝ հանուն ժամանակակից խնդիրների ստեղծագործական լուծումների։ 

Այս միտքը FAST-ին ստիպեց առաջարկել Նորարարական թաղամասի զարգացումը, որը համապարփակ կայուն միջավայր է, որտեղ մարդիկ ապրում են, սովորում, աշխատում և ստեղծագործում։

Հայաստանի Նորարարական թաղամասը կարող է ծառայել որպես համահեղինակության և բաց նորարարության, նախատիպերի ձևավորման, կանոնակարգման և քաղաքականության նորարարությունների՝ ազգային առաջնահերթություններին և նպատակներին համապատասխանող և երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը նպաստող վայր:

Շրջանի հզորագույն կետը կլինի Ադապտացիոն նորարարական կամպուսը, որը հանդես կգա որպես համագործակցության հանգույց, որտեղ գիտնականները, ուսանողները, ձեռնարկատերերը, բիզնեսի մասնագետները և ներդրողները կարող են համախմբվել՝ աննախադեպ նորարարության նոր գաղափարներ ստեղծելու, առաջատար լաբորատոր ենթակառուցվածքների օգտագործմամբ դրանք փորձարկելու և առևտրայնացման համար պատշաճ պրոդուկտներ և լուծումներ ստեղծելու համար:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Երևանի զարգացման ծրագիրը ռազմավարական նախաձեռնություն է` խթանելու համար ներգնա զբոսաշրջությունը դեպի Հայաստան` քաղաքում կառուցելով մի քանի տեսարժան զբոսաշրջային վայրեր: Ծրագիրը կստեղծի բարձրորակ հանրային տարածքներով զբոսաշրջային վայրերի նոր համալիր և կպահպանի Հայաստանի պատմական ժառանգությունը: Ծրագրի նպատակն է ապահովել պարտադիր զբոսաշրջային երթուղու անհրաժեշտությունը Երևանում՝ կազմակերպելով զբոսաշրջիկների և տեղի բնակչության ամենօրյա ժամանցը։

ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ԶԲՈՍԱՅԳԻ

թեմատիկ այգի՝ համաշխարհային մակարդակի գրավչություններով և ներկա հին զբոսայգու հանրային հատվածի՝ բարձրորակ հանրային տարածքի վերակառուցմամբ:

 

 

 

 

 

ՃՈՊԱՆՈՒՂԻ

որը կկապի Կասկադն ու Հաղթանակի զբոսայգին Էրեբունի թանգարանի հետ։

ԿԱՍԿԱԴԸ ԵՎ ՀԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԱՂԱՄԱՍԸ

կներառեն արվեստի ցուցահանդեսների կառուցում Կասկադ համալիրի վերին հատվածում և Հին ավանդական հայկական արվեստի և արհեստների, ռեստորանների, ֆերմերային շուկաների, հուշանվերների խանութների և հասարակական օբյեկտների էթնիկ խառնուրդի ստեղծում Հին քաղաքում:

ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ

կնպաստի ցուցահանդեսային տարածքի ընդլայնմանը և աշխարհում հնագույն միջնաբերդներից մեկի՝ մ.թ.ա. 8-րդ դարով թվագրված Էրեբունի ամրոցի պահպանությանը:

Վերադառնալ սկիզբ

Սիրելի՛ այցելու,

Ուրախ ենք, որ հետաքրքրված եք IDeA  հիմնադրամի գործունեությամբ:

Այս հարթակում Դուք  կարող եք ծանոթանալ երկու տասնամյակ շարունակվող մտորումների, ձգտումների, գործի հանդեպ նվիրումի և Հայաստանը ծաղկուն երկիր դարձնելու մեր երազանքի իրականացման ուղղությամբ կատարած աշխատանքներին: Ճանապարհը երկար է եղել, և բազմաթիվ են եղել մտորումները։ Բայց մենք կարողացել ենք հասնել նրան, որ մեր աշխատանքն իր դրոշմն է թողել միլիոնավոր մարդկանց կյանքի վրա, և մենք իսկապես հպարտանում ենք դրանով:

Մեր նվաճումները հարյուր հազարավոր գործիչների ու կամավորների, տասնյակ հազարավոր բարերարների ու համախոհների, հարյուրավոր գործընկերների և տասնյակ հիմնադիր-գործընկերների համատեղ ջանքերի արդյունք են։ Մենք միասնաբար ցույց տվեցինք, թե ինչ հրաշքների կարելի է հասնել, երբ մարդիկ ձգտում են ընդհանուր նպատակի իրականացման:

Թույլ տվեք մեր ընտանիքին, որին բախտ է վիճակվել սկզբից ևեթ ականատես լինելու այդ նշանակալի նվաճումներին, իր անկեղծ երախտագիտությունը հայտնել բազմաթիվ հրաշալի, հոգատար, նպատակասլաց մարդկանց ու կազմակերպություններին, որոնք հնարավոր են դարձրել այս բոլոր ձեռքբերումները: Պատիվ ունենք ներկայացնելու նրանց հաջողությունները և մեր երախտագիտությունը հայտնելու նրանց։

Մենք փորձել ենք ներկայացնել Հայաստանն ավելի լավ ապագայի առաջնորդող մեր ճանապարհի գլխավոր ուղենիշները, խոսել քաղած դասերի, նոր մոտեցումների ու նախաձեռնությունների մասին, որոնք ծնվել են մեր փորձի արդյունքում. 700 ծրագիր՝ վերջին 20 տարվա ընթացքում:

Հուսով ենք, որ այս աշխատանքներին ծանոթանալը  Ձեզ համար նույնքան հաճելի կլինի, որքան մեզ համար՝ դրանց մասին պատմելը:

Բայց ավելի կարևորն այն է, որ կցանկանայինք Ձեզ տեսնել այն հայերի շարքում, որոնք մեզ հետ միասին ապագայում կշարունակեն այդ ճանապարհը:

Եթե ապագայի ընդհանուր մտապատկերի իրագործման համար աշխատող համախոհների առանձին համայնքը կարող է հասնել նման արդյունքի, պատկերացրեք, թե ինչպիսի փոփոխություններ կարելի է իրականացնել, եթե արարմանն ուղղված լինեն ամբողջ ազգի ջանքերը։ Միասին մենք կարող ենք երազել։

Եվ միասին մենք կարող ենք կյանքի կոչել մեր երազանքները։

Շնորհակալություն։

Ռուբեն Վարդանյան և Վերոնիկա Զոնաբենդ